Om Ege

Egetaepper är ett av Europas ledande företag inom formgivning, utveckling och produktion av textila golv. Företaget, som grundades 1938, har hängt med sin tid och är innehavare av branschens modernaste teknik när det gäller färgsättning och mönster. All tillverkning sker i Danmark vilket säkerställer korta ledtider för dig som kund. Vi tillverkar heltäckande mattor, textila plattor samt avpassade mattor i både vävd och tuftad design. Vi levererar till flera segment inom offentlig miljö med tyngdpunkt på hotell och kontor världen över.

På Egetaepper arbetar vi målmedvetet med att minska miljöpåverkan från vår produktion vilket kan ses i våra värderingar som är design, kvalitet och respekt. I vår CSR-rapport kan du se vad vi arbetar med på egetaepper, allt från nya projekt och initiativ till beskrivningar av våra mål och information om vår påverkan på miljö och klimat. Här kan du se vad vi gör bra och vad vi kan bli bättre på. Vi lägger alla korten på bordet: http://catalogs.egecarpet.com/8054024/#/

Egetaepper är miljöcertifierat enligt ISO 14001, EMAS och kvalitetscertifierat enligt ISO 9001.

Läs mer på www.egetaepper.se

Kontaktuppgifter 

Niklas Petersson, VD
073-08 35 088  np@egecarpets.com

Mikael Nork 070-66 74 152 mn@egecarpet.com 

Johan Wadstein 070-28 00 426 jw@egecarpet.com

Peter Schill 070-25 54 155 psc@egecarpets.com


www.egetaepper.se

ege.jpg